Naše storitve ponujamo za naslednje sektorje

Trdni odpadki

Naprave za sortiranje odpadkov.
Razvrščanje embalaže
Razvrščanje papirja
Razvrščanje komercialnih in industrijskih odpadkov
Razvrščanje mešanih komunalnih trdnih odpadkov
Razvrščanje gradbenih in rušitvenih odpadkov
Gorivo, pridobljeno iz odpadkov
Razvrščanje kosovnih odpadkov

Energija in okolje

Obnovljiva energija
Energija iz odpadkov
Energetsko učinkoviti sistemi za:
Moč, paro, toploto, mraz.
Upravljanje aktivne energije

Intralogistika in avtomobilska industrija

Paletni transportni sistemi
Kontejnerski transportni sistemi
Skladiščni sistemi
Roboti
Drsni transporterji
Nadzemni železniški transporterji

Les in papir

Tovarne za predelavo lesa
Reclaimer
Proizvodnja lesenih plošč
Razvrščanje in pakiranje
Hladilni stolpi

Cement iz kamnite zemlje

Dela iz peska in gramoza
Drobilnice
Betonske mešalne naprave Tovarne za mešanje asfalta Mlini

Hrana

Parni sistemi
Sistemi procesirane vode Prezračevanje
Cevovodi
Transporterji
Upravljanje aktivne energije