Nudimo naše usluge za sljedeće sektore:

Gradski otpad

Sustavi razvrstavanja otpada
Sortiranje ambalaže
Sortiranje papira
Razvrstavanje komercijalnog i industrijskog otpada
Mješovito sortiranje komunalnog otpada Razvrstavanje građevinskog otpada i otpada od rušenja
Gorivo dobiveno od otpada
Razvrstavanje glomaznog otpada

Energetika i okoliš

Obnovljiva energija
Energija iz otpada
Energetski učinkoviti sustavi za: struju, paru, toplinu, hladnoću.
Aktivno upravljanje energijom

Intralogistika i automobilska industrija

Transporter za palete
Transporter kontejnera
Sustavi za skladištenje Robot
Klizni transporter
Nadzemni transporter

Drvo i papir

Tvrtke za preradu drveta
Povrat
Proizvodnja drvenih ploča
Sortiranje i pakiranje

Cement od kamene zemlje

Radovi na pijesku i šljunku
Biljke za drobljenje
Postrojenja za miješanje betona
Postrojenja za miješanje asfalta
Mlinovi

Industrija hrane

Parni sustavi
Sustavi procesne vode
Ventilacija
Konstrukcija cjevovoda
Transport
Aktivno upravljanje energijom